Przez ekspertów Best Doctors
modyfikowanych jest:

37%

diagnoz medycznych

75%

procesów leczenia*

To oznacza, że więcej niż co trzecia diagnoza jest nietrafiona.
Ponad 2/3 procesów leczenia nie jest optymalnych.

Warto upewnić się, że diagnoza jest prawidłowa,
a proces leczenia optymalny!