Zakres opieki

Druga opinia medyczna

Zapewniamy przygotowanie raportu zawierającego potwierdzenie diagnozy przez światowego eksperta oraz rekomendacje co do dalszego procesu leczenia. Zespół Best Doctors, po zebraniu i przeanalizowaniu dokumentacji medycznej, wybiera lekarza eksperta odpowiedniego do poważnego stanu chorobowego Ubezpieczonego.

Lekarz ekspert przygotowuje raport zawierający:

 

 • opinię na temat postawionej diagnozy i dotychczasowego leczenia
 • propozycję dotyczącą dalszego postępowania i leczenia zalecanego
 • odpowiedzi na pytania Ubezpieczonego dotyczące jego przypadku medycznego

Opieka medyczna za granicą

Organizujemy i pokrywamy koszty procesu leczenia w wybranej zagranicznej placówce medycznej, organizujemy transport i zakwaterowanie Ubezpieczony dostaje do wyboru 1 z 3 placówek medycznych, które są w stanie podjąć się przeprowadzenia jego procesu leczenia. Po wybraniu jednej z nich, Best Doctors rozpoczyna organizację Opieki medycznej za granicą.

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia:

 

 • pobytu w szpitalu
 • przeprowadzenia operacji
 • opieki po operacji
 • badań diagnostycznych i laboratoryjnych
 • opieki lekarskiej
 • radioterapii, chemioterapii
 • tłumacza, itp.
Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania:

 

 • zakwaterowania Ubezpieczonego wraz z osobą towarzyszącą
 • dwuosobowy pokój 3 lub 4-gwiazdkowy
Organizacja i pokrycie kosztów podróży lub transportu medycznego:

 

 • transportu z miejsca pobytu do lotniska lub dworca kolejowego
 • biletu kolejowego lub lotniczego w klasie ekonomicznej do miasta docelowego leczenia i transportu do wskazanego hotelu
 • transportu z hotelu lub szpitala do lotniska lub dworca kolejowego
 • biletu kolejowy lub lotniczego w klasie ekonomicznej oraz transport do miejsca pobytu
Wypłata świadczenia pieniężnego za każdy dzień pobytu w szpitalu:

 

 • świadczenie wypłacane w przypadku pobytu w szpitalu za granicą
 • 100 euro za dobę
 • maksymalnie za 60 dni na jeden poważny stan chorobowy
 • 50% świadczenia wypłacane jeszcze przed wyjazdem
Zwrot kosztów poniesionych na zakup leków po powrocie na terytorium RP, które:

 

 • zostały zlecone przez lekarza prowadzącego jako kontynuacja leczenia za granicą
 • zostały przepisane przez lekarza pracującego w RP
 • zostały przepisane na jednej recepcie w dawce pozwalającej na przyjmowanie leku przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące
 • Limit 50 000 euro
Organizacja i pokrycie kosztów repatriacji zwłok:

 

 • repatriacja zwłok do miejsca pochówku na terytorium RP
 • koszty repatriacji
 • obejmują koszty trumny przewozowej i balsamowania zwłok oraz koszty transportu na terytorium RP

Opieka ambulatoryjna w Polsce

Po powrocie z zagranicy zapewniamy dostęp i pokrywamy koszty ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na terenie Polski.

Świadczenia dostępne po powrocie z leczenia za granicą:

 

Szybki dostęp do specjalistycznych konsultacji lekarskich (m.in. onkologicznych, kardiologicznych, chirurgicznych, ortopedycznych czy psychologicznych) oraz do ambulatoryjnych świadczeń medycznych takich, jak:

 • badania laboratoryjne (hematologiczne, krzepliwości, enzymatyczne i biochemiczne, markery nowotworowe, serologiczne itp.)
 • badanie PET
 • biopsje i badania endoskopowe
 • badania radiologiczne
 • tomografia komputerowa/rezonans magnetyczny
 • ultrasonografia i badania diagnostyczne
Badania są wykonywane bezgotówkowo w sieci Partnera Medycznego AXA (IPA) do wysokości sumy ubezpieczenia

 

 • ponad 700 placówek do dyspozycji
 • jeden ogólnopolski numer telefonu
 • organizacja – dzięki wspólnej bazie możliwości znalezienia najszybszego terminu dogodnego dla każdej ze stron

Nasi partnerzy: